Spar+Leihkasse Riggisberg AG · Grabenstrasse 7 · 3132 Riggisberg · Tel 031 808 08 08 · info@slr.ch · Clearing 6374 · PC-Nr. 30-38128-0 · BIC/Swift RBABCH22374
Spar+Leihkasse Riggisberg AG